Stationen vid Triangeln Illustration: Imagix

Kring Station Triangeln

Vid Triangeln finns två stycken stationsuppgångar till Citytunneln, en i norr vid Rådmansgatan-S:t Johannesgatan och en i söder vid Smedjegatan framför Tandläkarhögskolan. Vi är stola över att stationen har fått Sveriges finaste arkitektpris, Kasper Salin-priset 2011. Läs mer om priset i länken nedan.

Trafiksystemet kring och i området Triangeln kommer att genomgå stora förändringar efter att  Citytunneln öppnat. Bland annat planeras nya hållplatser och  att busstrafiken från Södra Förstadsgatan flyttas till Rådmansgatan, detta för att skapa så bra koppling mellan de olika trafikslagen som möjligt. Det ska vara lätt att resa kollektivt.

Bussarna flyttas dock inte över till Rådmansgatan förrän NCC:s arbete med byggnation i kvarteret Kaninen är färdigt. Söndagen den 2 mars 2014 börjar bussarna gå här.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida