Trafikträngsel Foto: Mats Persson

Trafikmängder på Malmös gator

Hur många bilar kör förbi din lägenhet på Amiralsgatan? Eller var cyklas det mest?

Här finns en sammanställning av Malmö stads bil- och cykeltrafikmängder. Biltrafiken har mätts upp från 1967 och framåt. Cykeltrafiken började vi mäta 1994.

Sammanställningarna är hämtade från gatukontorets trafikdatabas i vilken uppmätta trafikmängder uppdateras varje år.

Gatorna presenteras i alfabetisk ordning.

Läs gärna förklaringen, för att få information om vad förkortningarna betyder.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Biljana Eriksson
Ingenjör
Skriv till oss
E-post: Biljana.Eriksson@malmo.se
Tel: 040-341407