Jerker Erikssons illustration

Illustration: Jerker Eriksson

Vad händer kring Citytunneln

Med Citytunneln får du möjligheter att välja mellan fler tåg, ofta med färre byten och med kortare restid inom regionen.

Du som pendlar får det enklare att ta tåget till jobbet. Shopping, nöjen och kulturupplevelser kommer närmare med nya stationerna Triangeln och Hyllie. Tanken är att Citytunneln ska bidra till att vi reser kollektivt i större utsträckning än i dag. Vi ska få snabba och bekväma resor och samtidigt tillsammans ta steg på vägen mot ett ännu mer miljöanpassat resande.

Just nu vid Malmö C

Ombyggnad av den östra delen av Centralplan startade våren 2012. Nu byggs cykelgaraget till, en ramp och andra uppgångar byggs och ovan jord har platsen ordnats så att regionbussarna stannar där. I februari öppnar cykelgaraget!

Kring station Triangeln

Triangelstationen är med sina två upp- och nedgångar ett nav i ett attraktivt område. Här byggs ett nytt torg som binder samman platsen framför konsthallen och framför S:t Johanneskyrkan. Även ett cykelgarage byggs vid den södra uppgången framför Tandvårdshögskolan.

Kring Malmö Centralstation

Vid Malmö Centralstation har stora infrastrukturförändringar skett. Två nya broar har byggts och torg och platser färdigställts. Arbetena fortsätter bl a med parkeringsgaraget vid Bagers plats (invigs 9 februari 2012) och ytan på Posthusplatsen färdigställs med start 2012.

Kring station Hyllie

I och till centrumområdet kring stationen i Hyllie byggs gator och vägar för att möta det nya trafikflödet och alla bostäder som planeras. Här finns även Malmös första Bike-and-Ridegarage och att ta tåget till Hylle är bästa sättet att komma från cenrum till Malmö Arena och Malmömässan (öppnar i februari 2012).

Fakta om Citytunneln

  • Citytunneln består av två 6 km långa och parallella tunnlar under Malmö.
  • Tre stationer hör till Citytunneln, varav två helt nya - vid Triangeln och Hyllie.
  • Elva kilometer järnväg går ovan jord.
  • Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 och Citytunneln invigdes 4 december 2010, trafikstart 12 december 2010.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida