Befolkningsprognos för Malmö

Under september 2012 beslutades att det skulle göras en ny befolkningsprognos. I den nya prognosen är antalet födda fler än i prognosen från våren 2012. Alla andra antaganden är oförändrade. Dock påverkar en förändring av antalet födda även andra åldersgrupper. Detta beror på att antalet inflyttare styrs av en andel i prognosprogrammet.

Ett fel har uppstått. Försök igen senare...
Ett fel har uppstått. Försök igen senare...
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera