MALMÖBOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1 jan 2006

           
      Rapporten i sin helhet ( 21 sidor) -06  
           
      Omslag -06  
      Innehåll -06  
      Sammanfattning -06  
           
Sid 1   Översikt -06
Sid 2   Födda i utlandet, utveckling -06 diagram
Sid 3   Utländsk bakgrund, utveckling -06  
Sid 4   Storstadsjämförelser -06  
Sid 5   Kontinenter -06  
Sid 6   Födelseländer -06  
Sid 7   Födelseländer och kön -06  
Sid 8   Åldersfördelning -06  
Sid 9   Födda i utlandet -06 karta
Sid 10   Födda i utlandet per stadsdel -06  
Sid 11   Utveckling per stadsdel -06  
Sid 12   Utländsk bakgrund per stadsdel -06  
Sid 13   Kontinenter per stadsdel -06  
Sid 14   Födelseländer per stadsdel -06  
Sid 15   Barn 0-15 år per stadsdel -06  
Sid 16   Danskar i Malmö -06  
Sid 17   Malmö och Köpenhamn -06  
Sid 18   Anställda i Malmö stad -06  

Elisabeth Pålsson, stadskontoret,
Strategisk utveckling, tfn: 040 - 34 10 68

Dela innehåll: