Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum.

Aktuellt

Komvux Malmö - SOMMARSKOLA
Från och med måndag 14 april kan du ansöka till Komvux Malmö-SOMMARSKOLA.
Kurserna startar 9 juni och läses under sommaren. 
Ansökningsperiod för dessa kurser är 14 april - 5 maj.
OBS! Detta gäller endastKomvux Malmö - SOMMARSKOLA

Ansökningsperiod för kurser som startar EFTER sommaren kommer att vara 25 april - 15 maj.

När ansökningsperioderna är aktuella söker ni kurserna via Vägledningscentrum eller här.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.

Vid anmälan - ring 040-6849442

Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER

Sfi-Svenska för invandrare
2014-01-07 - 2014-06-27

Sfi har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov samt Sfi Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser
2014-01-10 - 2014-06-03
(januaristart)
2014-01-10 - 2014-03-21
(oktoberstart)
2014-03-24 - 2014-10-16
(marsstart)
studieuppehåll 06-04 - 08-07
2014-08-08 augustistart 

10 veckors kurser
2014-01-10 - 2014-03-21
2014-03-24 - 2014-06-03

Intensivkurser
För information om intensivkurser på grundläggande och gymnasial nivå, kontakta receptionen, tel. 040-34 32 55

Dela innehåll:

Kontakta oss

Komvux Malmö Södervärn
Skriv till oss
E-post: kms@malmo.se
Tel: 040 34 32 55
Fax: 040 34 33 01
Postadress
Komvux Malmö Södervärn
Spårvägsgatan 9
214 27 Malmö
Besöksadress
Spårvägsgatan 9
Visa på karta