Komvux Malmö Södervärn

Information om kurser och ansökning -

kontakta studie- och yrkesvägledare på Malmö Vägledningscentrum.

Aktuellt

Datum för kommande kurser på Komvux Malmö Södervärn:

Sommarkurser - Grundläggande nivå (Eng, Ma, SVA)
För kurser på gymnasial nivå - sök Komvux Malmö Pauli

Ansökningsperiod: 14/4 - 4/5
Kursperiod: 9/6 - 8/8

Höstens kurser - kursutbud ej klart

Ansökningsperiod: 25/4 - 15/5
Kursperiod: 8/8 - 19/12

När ansökningsperioderna är aktuella söker ni kurserna via Vägledningscentrum eller här.

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.

Vid anmälan - ring 040-6849442

Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Läs mer om hur du gör din frånvaroanmälan

KURSPERIODER

Sfi-Svenska för invandrare
2014-01-07 - 2014-06-27

Sfi har även kontinuerliga intag och nya kursstarter vid behov samt Sfi Flex.

Grundläggande och Gymnasiala kurser
2014-01-10 - 2014-06-03
(januaristart)
2014-01-10 - 2014-03-21
(oktoberstart)
2014-03-24 - 2014-10-16
(marsstart)
studieuppehåll 06-04 - 08-07
2014-08-08 augustistart 

10 veckors kurser
2014-01-10 - 2014-03-21
2014-03-24 - 2014-06-03

Intensivkurser
För information om intensivkurser på grundläggande och gymnasial nivå, kontakta receptionen, tel. 040-34 32 55

Kontakta oss

Komvux Malmö Södervärn
Skriv till oss
E-post: kms@malmo.se
Tel: 040 34 32 55
Fax: 040 34 33 01
Postadress
Komvux Malmö Södervärn
Spårvägsgatan 9
214 27 Malmö
Besöksadress
Spårvägsgatan 9
Visa på karta
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Innocarnival skåne - en mässa för ungas idéer för framtiden
Malmökommissionen