Anmälan av kandidat till Malmö stads Lucia 2014

Här kan du nominera din Luciakandidat.

För att söka som Lucia ska man ha fyllt 18 år och vara verksam på ett eller annat sätt (skola, jobb, boende, etc) inom Malmö kommun.

Malmös Lucia väljs inte utifrån sitt utseende eller sin sångröst, utan ska vara en person som är engagerad i sin stad och för sin uppgift som Lucia. Lucian ska vara tillgänglig för att under ett mindre antal tillfällen medverka vid repetitioner, utprovning av kläder, presskonferens (24/11), informationsmöten och fotografering.

Under perioden 30/11-20/12 sker alla framträdanden enligt det schema som projektledningen fastställer. I huvudsak gäller detta lördagar, söndagar och kvällstid. Notera att Luciadagen 13/12 är en heldag, tidig morgon till sen kväll.
 
Uttagningen till intervju (10-12 kandidater) sker av en jury bestående av representanter från Malmö stad, Malmö Latinskola samt Malmö stads Lucia från föregående år.

De kandidater som inte utses till Lucia, kommer inte att medverka i följet.
 
Det är viktigt att du genom din anmälan så tydligt som möjligt beskriver på vilket sätt kandidaten skulle kunna passa för uppdraget, eftersom det första urvalet baseras på den skriftliga motiveringen!
OBS! Fotografier på kandidaten skall inte bifogas, då kan vi inte acceptera anmälan.

Tänk på att du ska ha informerat kandidaten om din nominering och fått den godkänd!

Sista ansökningsdag är den 10/10.

Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL).
 
I och med inlämnandet av denna anmälan kommer personuppgifterna att förtecknas i ett databaserat register hos Malmö stad. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna administrera ansökningarna till Malmö stads Lucia. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kommer att användas för förnyad kontakt rörande resultatet i uttagningen av Malmö stads Lucia. Malmö stad är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28§ PuL).