Luftmätningsutrustning vid Dalaplan

Luft

Malmö mäter kontinuerligt luften i Malmö. På de här sidorna kan du läsa om var miljöförvaltningen gör mätningarna, hur luftkvaliteten är i Malmö och om luftföroreningar.

 • Trafikvy i Malmö. Foto Susanna Gustafsson, miljöförvaltningen. Behov av fortsatta åtgärder mot luftföroreningar
  Under år 2013 klarade Malmö fortfarande inte miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och även halten av ozon var högre än vad som anges i normen. Vid Bergsgatan och Dalaplan uppmättes kvävedioxidhalter s... (140331)
 • Mätplats på Rådhuset Miljöförvaltningen mäter tungmetaller i luften
  Under hösten mäter miljöförvaltningen tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten i utomhusluften. (130909)
 • Ökade partikelhalter i Sverige — men inte i Malmö!
  Sveriges Radio P1 rapporterade i förra veckan att partikelhalten i luften ökar i flera svenska städer i år. Göteborg, Sundsvall, Norrköping, Uppsala, Södertälje och Stockholm är alla städer som redan... (130906)
 • Luftmätningar nya busstråk
  Stadsbusstrafiken längs Södra Förstadsgatan ska ersättas med dubbelriktad busstrafik på Rådmansgatan och Carl Gustafs väg. Detta innebära att totalt cirka 1 300 bussturer per dygn kommer att flyttas.... (130411)

Länkar
Rapporter

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Översiktsplan