Meteorologisk mast

Masten vid Heleneholm. Foto: Eva Klamméus.

Miljöförvaltningen driver en meteorologisk mast vid Heleneholm som sattes i drift 1991.

Den meteorologiska informationen från masten används bland annat för att göra spridningsberäkningar över Malmös luftföroreningar.

Givarna (mätpunkterna) är placerade på två, tio respektive 24 meters höjd. Data lagras i en dator, som rings upp via modem varje timme. Väderdatan presenteras sedan på hemsidan http://www.dagensluft.se/malmo.html

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.