Öresundsmetro

Öresundsmetro Köpenhamn-Malmö

Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetar tillsammans med en förundersökning om hur en metroförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet över Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området.

Läs slutrapporten

Rapporten presenterades på slutkonferensen den 4 december 2013 i Köpenhamn.

Här finns övriga delrapporter

Köpenhamn kommuns webbsida om Öresundsmetroprojektet

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Den Europeiska regionalfonden Interreg Öresund ger finansiellt stöd till projektet, som har  totalt 1 miljon euro och ska genomföras under 2012 och fram till december 2013.

Slutrapporten som summerar resultaten visar tydligt på nödvändigheten i att planera för att avlasta bron, som står inför ett starkt växande tryck. Befolkningen växer kraftigt i båda städerna och om tjugo år väntas antalet tågresenärer över bron ha stigit från dagens 20 000 till över 50 000 om dagen. Samtidigt kommer godstrafiken att fortsätta öka, inte minst när förbindelsen under Fehmarn Bält öppnar år 2021. Planer finns dessutom för mer fjärrtåg, bland annat höghastighetståg på sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn, som också ska få plats på bron.

Öresundsmetron skulle, enligt förstudien, vara en effektiv och långsiktig lösning på kapacitetsproblemen, och kunna hantera hälften av passagerarna på Öresundstågen.  Som ett helt självständigt system skulle metron inte bara avlasta utan också skapa ett mer robust och pålitligt trafiksystem tvärs Öresund.

– Godstrafiken på bron kommer att öka kraftigt och vi måste ha en lösning så att persontrafiken inte störs. Det är nödvändigt för tillväxten och integrationen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Stärkt internationell konkurrenskraft

Förstudien lyfter fram hur en metro skulle bidra till att Öresundsregionen stärker sin internationella konkurrenskraft då den korta restiden gör det lättare att jobba, bo, studera, uppleva och mötas på andra sidan.

Företag och forskningsinstitutioner får bättre möjligheter att etablera sig på båda sidor av sundet och den större arbetsmarknaden skulle göra det enklare att matcha kompetenser. En metro stärker också Kastrups position som internationell knutpunkt i norra Europa, vilket i sig är en stark etableringsfaktor för företag.

Planer för byggstart 2025

Kunskaper gällande byggtekniker och miljökonsekvenser från byggandet av Öresundsbron, Citytunneln och Köpenhamnsmetron ger stora fördelar när man nu tittar på de tekniska möjligheterna att bygga en metro.

– Resultatet av förstudien visar att det finns mycket stor potential i att förverkliga Öresundsmetron. Byggstart kan ligga runt 2025, för att metron ska kunna tas i bruk omkring 2030. För att klara det måste nu utrednings- och planeringsarbetet fortsätta, säger Klas Nydahl, projektledare för Öresundsmetron i Malmö stad

– Det gäller att se långt fram i tiden, planerar vi inte nu riskerar vi att få problem.  Vi måste ha fram en hållbar finansiering men jag är övertygad om att Öresundsmetron skulle göra stor samhällsnytta, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hur går arbetet vidare?

Arbetet startade i januari 2012 med att bemanna de arbetsgrupper som finns och det är representanter från både Malmö stad och Köpenhamns kommun i  grupperna. Dessutom finns referenspersoner från olika organisationer med i arbetet.

I början av februari 2013 genomfördes ett halvtidsseminarium som gick igenom vad vi kommit fram till så långt, läs mer om seminariet.

Den 4 oktober 2013 släppte kommunstyrelsen i Malmö en pressrelease, efter en lägesrapport hade presenterats för gruppen.
Läs pressmeddelandet

Den 4 december 2013 hölls slutkonferensen för Öresundsmetron i Köpenhamn.
Se programmet
Läs slutrapporten

Arbetet fortsätter internt i respektive kommuner och vi kommer fortsätta att utreda på djupet vad det innebär med ytterligare en fast förbindelse mellan städerna.


Fakta om Öresundsregionen:

Samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn utgör en naturlig drivkraft i Öresundsregionens utveckling. Städerna har genom läge, storlek och funktion som regionalt centrum en särskilt viktig uppgift i integrations-arbetet.

Det bor 3,7 miljoner invånare i området, 1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska sidan. Det är mer än 150.000 studerande i Øresundersregionen; knappt 50.000 på den svenske side och strax över 100.000 på den danska sidan. Andra drivkrafter för en utbyggd kollektivtrafik mellan länderna är t ex ESS och Max IV i Lund.

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Webbsida
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Företagslots
För dig som vill bygga bostäder
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka