Stadsområde Öster

En förvaltning med ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och områdesutveckling med lokal kultur och fritid. Stadsområdet styrs av en stadsområdesnämnd.

Nytt från Öster


Kontakta oss

Stadsområdesförvaltning Öster
Skriv till oss
E-post: oster@malmo.se
Tel: 040 346200
Fax: 040 495747
Telefontider
Måndag - Torsdag kl 08.00 - 16.00 Fredag kl 08.00 - 15.00 Lunchstängt kl 11.45 - 13.00
Postadress
Stadsområdesförvaltning Öster
Malmö stad
205 80 Malmö
Stadsområde Öster på Facebook
Stadsområde Öster på Instagram
Soundwalk Rosengård
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmökommissionen
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka