Stadsområde Öster

En förvaltning med ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och områdesutveckling med lokal kultur och fritid. Stadsområdet styrs av en stadsområdesnämnd.

Nytt från Öster

  • Med lekfullhet som verktyg i livet

    Maria Andersson i en klätterställning. Hon är en aktiv sportmänniska som har spelat elitfotboll i MFF:s A-lag. Nu jobbar hon på Ungdomshuset och drivs av att skapa en meningsfull fritid för barn och unga för bra vägval ... (01/09)
Fotografie på bibliotekens program

Höstens program

Nu finns höstens program för Husiebiblioteket och
för Rosengårdsbiblioteket att hämta på biblioteken.
Det händer många olika saker i höst för alla åldrar.Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsområdesförvaltning Öster
Skriv till oss
E-post: oster@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Stadsområdesförvaltning Öster
Malmö stad
205 80 Malmö
Britt-Marie Pettersson
Stadsområdesdirektör
Skriv till oss
E-post: britt-marie.pettersson@malmo.se
Stadsområde Öster på Facebook
Stadsområde Öster på Instagram
Soundwalk Rosengård