Stadsområde Öster

En förvaltning med ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och områdesutveckling med lokal kultur och fritid. Stadsområdet styrs av en stadsområdesnämnd.

Nytt från Öster

 • Stadsområdesnämnden sammanträder

  Ordförande klubba Onsdag 24 september kl 17.30 sammanträder stadsområdesnämnden i Öster. Vill du veta vilka frågor som står på agendan för dina lokala politiker?
  (19/09)
Fotografie på bibliotekens program

Höstens program

Nu finns höstens program för Husiebiblioteket och
för Rosengårdsbiblioteket att hämta på biblioteken.
Det händer många olika saker i höst för alla åldrar.


 • Trygghetsvandring i Persborg

  Bild på människor som vandrar tillsammans. Bor du eller vistas i Persborg? Då är du välkommen på en trygghetsvandring med fika den 30 september. Vi vill höra vad du tycker f... (17/09)
 • Nytt höstnummer av Hej Herrgården!

  Omslag Hej Herrgården nr 4 I dagarna delas områdesprogram Herrgårdens nyhetsbrev ut till alla hushåll i området. Höstens tema är seniorer, föräldrastöd och v... (10/09)
 • Försening för öppnandet av KRA

  KRA har planerat öppna upp på onsdag efter flytten från Simrisbansvägen. Tyvärr har vi en del problem med larm och IT som har förs... (09/09)
 • Demokratidag i Herrgården

  Demokratiambassadörer från Bricks. På torsdag den 11 september arrangeras en demokratidag i Herrgården med fokus på valet. Välkommen för information, aktiviteter och... (08/09)

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsområdesförvaltning Öster
Skriv till oss
E-post: oster@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Stadsområdesförvaltning Öster
Malmö stad
205 80 Malmö
Britt-Marie Pettersson
Stadsområdesdirektör
Skriv till oss
E-post: britt-marie.pettersson@malmo.se
Stadsområde Öster på Facebook
Stadsområde Öster på Instagram
Soundwalk Rosengård