Resebidrag

OBS! För er som tänkt hämta ut busskort i receptionen på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (Storgatan 20) gäller följande öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Om du är folkbokförd i Malmö och går i gymnasieskola kan du söka busskort om du:

  • har minst 6 kilometers avstånd från din folkbokföringsadress till skolan när avståndet mäts med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare, http://www.reseplaneraren.skanetrafiken.se/ (välj Utökad sökning och därefter cykel i Malmö/Lund).
  • uppfyller 20-årsregeln, vilket innebär att du har rätt till busskort till och med vårterminen det år du fyller 20.

Busskort söker du varje läsår och det gäller hela läsåret.

Ansökan och kort för dig som till hösten går på:

Kommunal gymnasieskola i Malmö

Din skola mäter avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan. Har du rätt till gymnasiekort meddelas du detta av skolan och kvitterar ut ditt kort på skolan. Första skolveckan åker du enligt Skånetrafiken gratis.  Blir du av med ditt kort, flyttar eller byter skola måste du meddela din skola.
 

Fristående skola i Malmö

Årskurs 2 och 3:Du får ansökningsblanketter på skolan i juni som du ska fylla i och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast 30 juni (se adress i kontaktruta till höger). Du kan även skriva ut blanketten här.

Årskurs 1: Du skriver ut blanketten "Ansökan om resebidrag" här eller hämtar en blankett på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. För att garantera att du får ditt busskort till skolstart ska du fylla i blanketten och skicka den till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast 30 juli (se adress i kontaktruta till höger).

Inför skolstarten (från och med 12 augusti) kan du kvittera ut ditt gymnasiekort i gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens reception, Storgatan 20. För att gymnasiekort ska kunna lämnas ut krävs legitimation. Saknar du legitimation ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Lämnar du din ansökan senare än angivet datum kan vi inte garantera att du får ditt gymnasiekort före skolstart. Första skolveckan åker du däremot enligt Skånetrafiken gratis.

Skola utanför Malmö

Du hämtar blanketten "Ansökan om resebidrag" på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen eller här. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld samt underskriven och stämplad av skolpersonal. Du tar sedan med dig ansökningsblanketten samt legitimation till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att kvittera ut ditt kort. Saknar du legitimation ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig. För att gymnasiekortet ska kunna lämnas ut krävs både stämplad ansökningsblankett samt legitimation.

Är du från en annan kommun ansöker du om busskort i din hemkommun. Är du inte berättigad till ett busskort från skolan kan du köpa ett eget genom Skånetrafiken.

Ladda ner blankett och regler här:

Ansökningblanketten är ifyllnadsbar på datorn.  Den du söker heter Gymnasiekort och du finner den under rubriken Utbildning. Till sidan med blanketter.

Regler för resebidrag

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor.

För att ha rätt till inackorderingsbidrag ska du vara mottagen till gymnasieutbildning i första hand. Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal som reglerar att alla elever får söka fritt och blir mottagna till kommunala gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge som sökande i första hand. Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning är du alltid mottagen i första hand. För gymnasieutbildning i kommuner utanför Skåne och västra Blekinge gäller speciella regler, se regelbladet för mer information.

Bidragsstorleken beror på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan som ska vara minst 40 km. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet samt att du studerar heltid.

Inackorderingsbidrag utgår inte om busskort har beviljats. Du får bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden kan du få om du går på en fristående skola på en annan ort. Regler för beviljande av bidrag kan du hitta på www.csn.se

Ladda ner blankett och regler här:

Ansökningsblanketten är ifyllnadsbar på datorn. Den du söker heter Inackorderingsbidrag och du finner den under rubriken Utbildning. Till sidan med blanketter.

Regler för inackorderingsbidrag

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gymnasieantagningen
Skriv till oss
E-post: antag@malmo.se
Tel: 040 34 33 90
Telefontider
Måndag-torsdag kl 8.30-10
Postadress
Gymnasieantagningen
Utbildningsförvaltningen, Malmö stad
205 80 Malmö