Lekplatser

Malmö har ca 220 allmänna, kommunala lekplatser. På dessa ställs stora krav på funktion och säkerhet både vad gäller utrustning och miljö. Ett 20-tal av dem är temalekplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema. De senaste temalekplatserna är Teaterlekplatsen i Pildammsparken - invigdes i augusti - och Fiskelekplatsen vid Varbergsplan som invigdes den 10 september. Välkomna!

Malmö har många unika och fantastiska temalekplatser. Lekplatserna är oerhört omtyckta och välbesökta. Många andra svenska, och utländska, kommuner kommer på studiebesök till temalekplatserna och stadens förskolor gör ofta utflykter till lekplatserna.

Temalekplatserna har sedan starten - för 17 år sedan - succesivt utvecklats vad gäller såväl teman som lekutrustning. Därför upplevs kanske några få av lekplatserna som mindre häftiga, eller unika, än andra. Vi upprustar lekplatserna efter hand.

I augusti invigdes Teaterlekplatsen i Pildammsparken och i september återinvigdes Fiskelekplatsen vid Varbergs plan, Möllevången av Miljöpiraten Preben vitskägg med Havsbandet.

Det går utmärkt att cykla eller att åka kommunalt till de flesta av temalekplatserna. För busslinjer se Skånetrafikens hemsida. Tips: skriv i parkens namn eller gata i närheten i "till-rutan" på Skånetrafikens hemsida och din egen adress i "från-rutan" så får du förslag på buss som passar dig. Vet du inte vad parken eller gatorna heter vid din valda temalekplats gå in och klicka på "Hitta hit" så får du upp en karta.

Några av temalekplatserna hittar du i vänstermenyn.

Flera privatpersoner har gedigen information om stadens lekplatser.
Här kan du läsa vad några av dem tycker om Malmös lekplatser:

http://lekplatsmalmo.wordpress.com/

http://lekparkmalmo.blogspot.se


Teaterlekplatsen; Tomaz Lundstedt

Anmäl fel på lekplatser

Tillsyn av lekplatser sker  en gång i veckan, då kontrolleras lekutrustning, sandtjocklek och brunnar. Utbyte av sanden i sandlådor görs vartannat år. Det är viktigt att ni hjälper oss genom att anmäla eventuella fel  till gatukontorets kundservice.

Dela innehåll:

Kontakta oss

För felanmälan: kundservice. För information om temalekplatser: Caroline Larsson

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Caroline Larsson
Landskapsarkitekt
Skriv till oss
E-post: Caroline.Larsson@malmo.se
Tel: 040-341303